COPY RIGHT & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών ή αρχείων που μεταφορτώνονται στον ιστότοπο και τα οποία θα εκτυπωθούν στο τελικό προϊόν. Ο πελάτης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι η παραγωγή της παραγγελίας που παραγγέλνει είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή υποχρέωση απόκτησης οποιασδήποτε άδειας για πνευματικά δικαιώματα ή άλλα συγγενικά ή συγγενικά δικαιώματα και σε κάθε περίπτωση εκτελείται μετά από τη ρητή διαβεβαίωση του χρήστη, ανεπιφύλακτα στον DODEKA PC ότι δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι τρίτων και σε κάθε περίπτωση έχει καλύψει και εκπληρώσει όλα αυτά σε σχέση με τα δικαιώματά του που υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 2121/1993 όπως ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου το παρόν έργο αναπαραγωγής είναι απολύτως νόμιμο και Η παραγγελία χρήστη έχει το απόλυτο δικαίωμα να ζητήσει τη σχετική εργασία εκτύπωσης στο τελικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ρητά στον χρήστη να παραγγείλει μια εργασία εκτύπωσης στο τελικό προϊόν από φωτογραφίες που περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα οργανισμών, εταιρειών, φορέων και οντοτήτων των οποίων τα συμφέροντα δεν εκπροσωπούνται, φωτογραφίες άσεμνου υλικού, πορνογραφικό περιεχόμενο, φωτογραφίες ανηλίκων των οποίων Δεν είναι κηδεμόνες ή δεν έχουν τη συγκατάθεσή τους, φωτογραφίες τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους και γενικά οποιοδήποτε άλλο υλικό η χρήση και η αποκάλυψη του οποίου παραβιάζει το ελληνικό και διεθνές δίκαιο.

Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου να διαφυλάξει τα νομικά συμφέροντα του DODEKA PC, έχει το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο των αρχείων που παρέχονται από τον χρήστη εάν το θέλει, να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας Decalaki.com εάν προσδιορίζει τη χρήση υλικού παράνομη, απειλητική, δυσφημιστική, προσβλητική, άσεμνη, σκανδαλώδης, φλεγμονώδης, εκβιαστική, πορνογραφία ή οποιαδήποτε άλλη πορεία που, κατά την κρίση του, μπορεί να δημιουργήσει νομική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο το νόμο. Επιπλέον, η DODEKA P.C δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση δημοσίευσης περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήστη, εμπορικά σήματα, εμπορικές συμβάσεις ή άλλα πνευματικά δικαιώματα (φυσικά ή νομικά), καθώς και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα.

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει στον υπολογιστή DODEKA ή / και, ανάλογα με την περίπτωση, τους νόμιμους δικαιούχους των αναρτημένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τα ονόματα, τις εικόνες, τα λογότυπα και τα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν το “The Service”, το ηλεκτρονικό κατάστημα και / ή κρέμονται προϊόντα ή / και υπηρεσίες τρίτων που είναι εμπορικά σήματα ή / και διακριτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας DECALAKI.COM SERVICE OR DODEKA PC ή / και των θυγατρικών της, τρίτων μερών και της χρήσης τους και η χρήση τους διέπεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. , προστασία της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, του αθέμιτου ανταγωνισμού και όλων των άλλων σχετικών θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνισή τους και η έκθεσή τους στο διαδικτυακό κατάστημα DECALAKI.COM δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλανητικό κοινό σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο του Περιεχομένου, εμπορικά σήματα και άλλα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εκ νέου δημοσίευση, μεταφόρτωση, επικοινωνία, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς εκτός από τη χρήση του ιστότοπου για την παραγγελία ή την ενημέρωση του χρήστη για τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες , με τους Όρους, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή άδεια της DODEKA.PC ή του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, εκτός από την περίπτωση αντίθετης μνείας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην «Υπηρεσία» και καθένα από τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν για αυτήν την Υπηρεσία είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία της Dodeka PC, η οποία δεν παρέχει ούτε άδεια ούτε κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από τη συμβουλή στην ιστοσελίδα . Συγκεκριμένα, οι επωνυμίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των ενδιαφερομένων οντοτήτων της «Υπηρεσίας». Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε εγγράφου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο επιτρέπεται μόνο σε αποκλειστικά μέσα πληροφόρησης για προσωπική και ιδιωτική χρήση, ενώ απαγορεύεται αυστηρά κάθε αναπαραγωγή και χρήση αντιγράφων που πραγματοποιούνται με άλλα μέσα.

Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγου έργου, αναστροφή της σύλληψης ή της συνέλευσης ή προσπάθεια εύρεσης της πηγής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (με εξαίρεση τις νόμιμες περιπτώσεις), πώληση, ανάθεση, υπο-άδεια ή μεταφορά σε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα σχετίζεται με το λογισμικό. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση του λογισμικού ή η χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του λογισμικού, ιδίως (η απαρίθμηση αυτή δεν είναι περιοριστική) προκειμένου να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία και να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο με διαφορετικό τρόπο παρά από τη διεπαφή που σας παρέχεται από «Η Υπηρεσία» για το σκοπό αυτό.

Οποιοσδήποτε επισκέπτης αυτής της ιστοσελίδας παρέχει πληροφορίες στην «Υπηρεσία» παρέχει στον τελευταίο όλα τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτές τις πληροφορίες και εξουσιοδοτεί την εταιρεία να τις χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους επισκέπτες θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και θα πρέπει να είναι σωστές, νόμιμες και να μην βλάπτουν τα συμφέροντα τρίτων.